BATTING

Player Team R MR [?]
Tamim Iqbal Bangladesh 218 7.4
Hashmatullah Shahidi Afghanistan 155 1.1
Mahmudullah Bangladesh 119 6.0
Rahmat Shah Afghanistan 115 1.5
Asghar Afghan c Afghanistan 99 1.4
Mohammad Nabi Afghanistan 88 2.0
Mohammad Shahzad Afghanistan 83 3.6
Shakib Al Hasan Bangladesh 82 4.8
Mosaddek Hossain Bangladesh Cricket Board XI 76 3.7
Rashid Khan Afghanistan 59 1.0
Mushfiqur Rahim Bangladesh 56 1.1
Najibullah Zadran Afghanistan 55 3.4
Nawroz Mangal Afghanistan 53 1.5
Mirwais Ashraf Afghanistan 48 1.2
Shuvagata Hom Bangladesh Cricket Board XI 34 2.4
Soumya Sarkar Bangladesh 31 0.3
Taijul Islam Bangladesh 21 1.0
Shabir Noori Afghanistan 19 0.3
Mehidy Hasan Miraz Bangladesh Cricket Board XI 15 0.5
Samiullah Shenwari Afghanistan 13 0.5
Rubel Hossain Bangladesh 11 0.1
Sabbir Rahman Bangladesh Cricket Board XI 9 0.3
Mashrafe Mortaza c Bangladesh 8 0.0
Imrul Kayes Bangladesh Cricket Board XI 8 0.3
Dawlat Zadran Afghanistan 6 0.2
Liton Das Bangladesh Cricket Board XI 6 0.1
Karim Janat Afghanistan 6 0.3
Anamul Haque Bangladesh Cricket Board XI 5 0.1
AlAmin Bangladesh Cricket Board XI 5 0.1
Mosharraf Hossain Bangladesh 4 0.0
Shafiul Islam Bangladesh 2 0.1
Taskin Ahmed Bangladesh 2 0.0
Subashis Roy Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
Kamrul Islam Rabbi Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
Sunzamul Islam Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
Amir Hamza Afghanistan 0 0.0
Alauddin Babu Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
Abu Hider Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
Fareed Ahmad Afghanistan 0 0.0
NaveenulHaq Afghanistan 0 0.0

BOWLING

Player Team W MR [?]
Mohammad Nabi Afghanistan 10 24.2
Rashid Khan Afghanistan 9 15.2
Taskin Ahmed Bangladesh 7 10.7
Shakib Al Hasan Bangladesh 6 15.8
Mirwais Ashraf Afghanistan 5 5.3
Dawlat Zadran Afghanistan 5 7.5
Mashrafe Mortaza c Bangladesh 4 5.5
Mosharraf Hossain Bangladesh 3 25.9
Alauddin Babu Bangladesh Cricket Board XI 3 22.0
Mehidy Hasan Miraz Bangladesh Cricket Board XI 3 14.0
Subashis Roy Bangladesh Cricket Board XI 2 7.7
Rahmat Shah Afghanistan 2 1.1
Abu Hider Bangladesh Cricket Board XI 2 12.0
Fareed Ahmad Afghanistan 2 8.9
NaveenulHaq Afghanistan 2 1.9
Shafiul Islam Bangladesh 1 1.8
Rubel Hossain Bangladesh 1 0.8
Taijul Islam Bangladesh 1 1.2
Karim Janat Afghanistan 1 1.8
Mahmudullah Bangladesh 0 0.0
Mushfiqur Rahim Bangladesh 0 0.0
Tamim Iqbal Bangladesh 0 0.0
Imrul Kayes Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
Shabir Noori Afghanistan 0 0.0
Nawroz Mangal Afghanistan 0 0.0
Samiullah Shenwari Afghanistan 0 0.0
Asghar Afghan c Afghanistan 0 0.0
Sabbir Rahman Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
Kamrul Islam Rabbi Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
Anamul Haque Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
Sunzamul Islam Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
Amir Hamza Afghanistan 0 0.0
Shuvagata Hom Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
Mohammad Shahzad Afghanistan 0 0.0
Soumya Sarkar Bangladesh 0 0.0
Hashmatullah Shahidi Afghanistan 0 0.0
Najibullah Zadran Afghanistan 0 0.0
Liton Das Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
AlAmin Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0
Mosaddek Hossain Bangladesh Cricket Board XI 0 0.0

BEST STANDS

Players I W R E
Hashmatullah Shahidi, Rahmat Shah 2 3 144 1
Sabbir Rahman, Tamim Iqbal 1 2 140 1
Asghar Afghan c, Mohammad Nabi 2 5 107 1
Imrul Kayes, Tamim Iqbal 1 2 83 1
Mahmudullah, Tamim Iqbal 1 3 79 1
Mahmudullah, Mushfiqur Rahim 1 3 61 1
Shakib Al Hasan, Tamim Iqbal 1 3 49 1
Nawroz Mangal, Rahmat Shah 2 2 47 1
Mohammad Shahzad , Shabir Noori 2 1 46 1
Hashmatullah Shahidi, Mohammad Shahzad 2 3 45 1
Soumya Sarkar, Tamim Iqbal 1 1 45 1
Mosaddek Hossain, Rubel Hossain 1 10 43 1
Najibullah Zadran, Rashid Khan 2 8 43 1
Mahmudullah, Shakib Al Hasan 1 4 40 1
Rahmat Shah, Samiullah Shenwari 2 5 28 1
Mosaddek Hossain, Taijul Islam 1 8 24 1
Soumya Sarkar, Tamim Iqbal 1 1 23 1
Mahmudullah, Mashrafe Mortaza c 1 8 22 1
Hashmatullah Shahidi, Mohammad Nabi 2 4 20 1
Mohammad Nabi, Najibullah Zadran 2 5 20 1
Mirwais Ashraf, Najibullah Zadran 2 8 19 1
Mashrafe Mortaza c, Shakib Al Hasan 1 7 19 1
Sabbir Rahman, Shakib Al Hasan 1 5 16 1
Najibullah Zadran, Rashid Khan 2 7 15 1
Mushfiqur Rahim , Shakib Al Hasan 1 4 14 1
Mohammad Shahzad , Nawroz Mangal 2 1 14 1
Asghar Afghan c, Mohammad Nabi 2 6 13 1
Mahmudullah, Mosharraf Hossain 1 7 13 1
Sabbir Rahman, Shakib Al Hasan 1 6 12 1
Mushfiqur Rahim , Shakib Al Hasan 1 5 12 1
Mushfiqur Rahim , Shakib Al Hasan 1 4 11 1
Mahmudullah, Shafiul Islam 1 9 9 0
Mirwais Ashraf, Rashid Khan 2 8 8 1
Mashrafe Mortaza c, Taijul Islam 1 8 8 1
Taijul Islam, Taskin Ahmed 1 9 6 1
Dawlat Zadran, Mirwais Ashraf 2 10 6 1
Mahmudullah, Mosaddek Hossain 1 6 5 1
Mohammad Nabi, Rahmat Shah 2 6 5 1
Mahmudullah, Soumya Sarkar 1 2 5 1
Rubel Hossain, Taijul Islam 1 10 5 1
Mohammad Shahzad , Nawroz Mangal 2 1 5 1
Dawlat Zadran, Mirwais Ashraf 2 9 4 0
Asghar Afghan c, Najibullah Zadran 2 6 4 1
Asghar Afghan c, Mohammad Shahzad 2 4 4 1
Mahmudullah, Mushfiqur Rahim 1 5 4 1
Dawlat Zadran, NaveenulHaq 2 10 3 1
Mashrafe Mortaza c, Mosaddek Hossain 1 7 3 1
Asghar Afghan c, Rahmat Shah 2 4 3 1
Dawlat Zadran, Mirwais Ashraf 2 9 2 1
Asghar Afghan c, Rashid Khan 2 7 2 1
Mohammad Nabi, Najibullah Zadran 2 7 1 1
Soumya Sarkar, Tamim Iqbal 1 1 1 1
Mosaddek Hossain, Taskin Ahmed 1 9 0 1
Hashmatullah Shahidi, Rahmat Shah 2 3 0 1
Mohammad Shahzad , Rahmat Shah 2 2 0 1
Mirwais Ashraf, Najibullah Zadran 2 9 0 1
Rahmat Shah, Shabir Noori 2 2 0 1
Mosaddek Hossain, Sabbir Rahman 1 6 0 1